Wat is BENG? 

BENG is de hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft om warmteverlies ten gevolge van transmissie en ventilatie te compenseren.

De compactheid van het ontwerp, de oriëntatie ten opzichte van de zon, de isolatie van de gebouwschil, kierdichtheid, het ventilatiesysteem en de maatregelen om oververhitting te voorkomen zijn bepalend.

 

BENG eisen

 

Waarom kiezen voor BENG (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen)? 

Nieuwbouwwoningen die na 2020 worden opgeleverd moeten bijna energieneutraal zijn. Wanneer je niet aan deze eis voldoet, mag het project niet meer worden gerealiseerd.

Er zijn binnen de bouwsector 3 indicatoren opgesteld voor de nieuwbouw.

 

Wat zijn de do’s en dont’s als het gaat om BENG? 

Do’s:

 • Probeer de keuzes ten aanzien van verkaveling, oriëntatie van woningen en de vorm van woongebouwen (massastudie) te beïnvloeden.
 • Let in het ontwerp op compactheid, de hoeveelheid glas en de oriëntatie van glas.
 • Voorkom oververhitting. Denk aan overstekken, natuurlijke zomernachtventilatie en buitenzonwering.
 • Let op aansluitdetails, koudebruggen en luchtdichtheid.
 • Maak al op basis van een schetsontwerp een eerste energieberekening.
 • Bereken ook zo vroeg mogelijk het risico van oververhitting

Dont’s:

 • Houd niet vast aan stokpaardjes en ingesleten gewoontes. BENG vereist een nieuw proces.
 • Ga niet pas rekenen als de architect klaar is. In het ontwerpstadium wordt voor een belangrijk deel vastgelegd welke keuzemogelijkheden er later nog zijn.
 • Reken er niet op dat het energieplaatje sluitend kan worden gemaakt met extra zonnepanelen. In BENG is compenseren niet meer aan de orde.

Neem contact op

Wat is BENG 2?

BENG 2 is primair fossiel energiegebruik voor verwarming, koeling, warm tapwater en hulpenergie voor installaties.

Bepalend zijn de energiebehoefte (BENG1) en de efficiëntie van installaties. Denk aan lage temperatuurverwarming, korte aanvoerleidingen voor warm tapwater, warmteterugwinning en toepassing van hernieuwbare energie.

BENG 1,2,3 fases

Wat zijn de do’s en dont’s van BENG 2? 

Do’s:

 • Kies voor de meest energiezuinige installaties voor verwarming, koeling, ventilatie en warm water.
 • Kies voor lage-temperatuurverwarming, zelfs als hoge temperatuur beschikbaar is.
 • Zorg in het ontwerp voor korte aanvoerleidingen voor warm water.
 • Installeer een douche-wtw en andere installaties om restwarmte nuttig te gebruiken.
 • Gebruik een zonneboiler en/of een boosterwarmtepomp voor tapwaterverwarming.

Dont’s:

 • Ga niet automatisch uit van verwarming op basis van een gasgestookte cv-ketel. Houd alle opties open, innoveer en denk na over de mogelijkheden op lange termijn.
 • Voorkom lange leidingen tussen een warmwatertoestel en de afgiftepunten. Een elektrische keukenboiler maakt het lastig om aan BENG 2 te voldoen.

 

Heeft u vragen over deze manier van bouwen?

Leg uw vragen vragen gerust bij ons neer door het invullen van ons contactformulier.

Dat scheelt u weer een hoop zoekwerk!

 

Neem contact op