Privacybeleid Rowecobouw


Rowecobouw (Handelsnaam van Tiweco) Rowecobouw (Handelsnaam van Tiweco), gevestigd aan
Nieuw Asterd 24, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven
in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
rowecobouw.webstijlcms.nl Nieuw Asterd 24 0765423655
Tim Wensing is de Functionaris Gegevensbescherming van Rowecobouw (Handelsnaam van Tiweco)
Hij/zij is te bereiken via Tim@rowecobouw.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Rowecobouw (Handelsnaam van Tiweco) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Rowecobouw (Handelsnaam van Tiweco) verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van u:
– burgerservicenummer (BSN)
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Rowecobouw (Handelsnaam van Tiweco) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Rowecobouw (Handelsnaam van Tiweco) verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Rowecobouw (Handelsnaam van Tiweco) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Rowecobouw (Handelsnaam van Tiweco)) tussen zit.
Rowecobouw (Handelsnaam van Tiweco) gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Bitdefender Internet Security 2018, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en
verwachte gevolgen voor betrokkene]
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Rowecobouw (Handelsnaam van Tiweco) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig
is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens > 30 maanden > Contact + aanvragen vergunningen
Personalia > 30 maanden > Contact + aanvragen vergunningen
Adres > 30 maanden > Contact + aanvragen vergunningen
Enzovoort >30 maanden > Contact + aanvragen vergunningen
Delen van persoonsgegevens met derden
Rowecobouw (Handelsnaam van Tiweco) verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Rowecobouw (Handelsnaam van Tiweco) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat
bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden
voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf
doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken
in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u
andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
Tim@rowecobouw.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Rowecobouw (Handelsnaam
van Tiweco) zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Rowecobouw (Handelsnaam van Tiweco) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via
de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rowecobouw (Handelsnaam van Tiweco) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
Tim@rowecobouw.nl. Rowecobouw (Handelsnaam van Tiweco) heeft de volgende maatregelen
genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
[voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien
aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.