Collectief Bouwen

Collectief bouwen… Hoe werkt dat dan ?

Heel eenvoudig. Iedereen weet dat wanneer je 100 auto’s koopt, per auto minder betaald dan wanneer u één auto koopt. Met huizen geldt dezelfde regel.

Door onze collectieve samenwerking kunnen we zeer veel kosten omlaag brengen door samenwerking en veelvoud, dit begint al in de ontwerpfase. Onze teken- en architectenbureaus krijgen op voorhand al een jaaromzetgarantie waardoor wij een veel lagere tekenprijs kunnen afdingen, dit loopt op tot ca. 50%.

Nadat we voor u vrijblijvend een aantal schetsen hebben vervaardigd en u ook instemt met de gemaakte offerte/eindcalculatie leggen we de ontwerpen voor bij de gemeente.

Bij akkoord van u en de gemeente gaan we over tot de z.g. bouwaanvraag alsmede de officiële bestektekeningen. U heeft voordien dan al ruimschoots kunnen vergelijken of de prijzen ook daadwerkelijk scherp zijn t.o.v. van onze collega’s. Samen met de aannemer worden alle e.v.t. meer en minderwerken besproken en vastgelegd in een overeenkomst, deze staat vast t/m de oplevering van het bouwproject. Zo voorkomt u prijswijzigingen en weet u exact waar u aan toe bent.
 
Neem contact op
 

Scherpe prijzen

Scherpe prijzen worden in de bouw steeds belangrijker. De meeste aannemingsbedrijven zijn van vader op zoon gegaan en hebben de afgelopen 20 jaar probleemloos gedraaid, de klanten kwamen immers vanzelf.

We zien nu dan ook dat er door de crisis veel bouwbedrijven zijn die het zeer moeilijk hebben vanwege de terugloop in de woningmarkt. De meeste bouwbedrijven hebben dan ook geen verkoopapparaat en zijn aangewezen op de z.g. mond-tot-mondreclame.

Het medium internet maakt het de bouwbedrijven vaak moeilijker dan makkelijker, men kan nu makkelijk van achter de PC prijzen noemen terwijl eigenlijk niemand exact weet wat er nu aangeboden wordt en vooral niet wat het inhoudt. Dagelijks ontvangen wij, Rowecobouw, diverse offertes van klanten via collegabouwers waar we geen touw aan vast kunnen knopen. Vaak alleen voorzien van een scherpe eindprijs.

Doordat wij, Rowecobouw, enerzijds onafhankelijk zijn weet ons uitvoerend bouwbedrijf dat alle prijzen en onderdelen exact worden gecontroleerd inclusief de marges. Doordat Rowecobouw continuïteit waarborgt voor het bouwbedrijf zal men zeker deze willen behouden en dus ook daadwerkelijk hun best doen om samen de opdracht binnen te halen.

Nu ook blijkt dat wanneer de bouwbedrijven met onze experts aan tafel zitten het nu WEL mogelijk is tegen normale prijzen de wensen van onze opdrachtgevers te realiseren, wat weer resulteerde in een leuker huis tegen een lagere prijs en dus ook weer meer omzet.

Alle kosten die een aannemer extra moet maken voor calculeren, offertes maken, reistijd, in- en verkoopkosten zijn nu niet meer nodig en worden collectief berekend met deze formule.

 
Vraag een prijs op
 

Waarom deze scherpe prijzen?

Door alle kosten van de bouw daadwerkelijk goed te calculeren en vooral de inkoop te centraliseren zijn de bouwmarges behoorlijk terug te brengen. Door alle losse en bijkomende kosten te centraliseren waardoor alle overige kosten beperkt worden kan men veel efficiënter werken en dus goedkoper.

fb  g  linkedin  pinterest  twitter  yt