Het bouwrijp maken van grond is een belangrijke stap bij de ontwikkeling van een bouwproject. Een van de grootste uitdagingen bij het bouwrijp maken van grond is het verwijderen van bestaande obstakels en materialen die niet in de bodem thuishoren, zoals puin, stenen en afval. Dit kan tijdrovend zijn en de kosten van het project verhogen. Bovendien kan het een uitdaging zijn om de grond te egaliseren en de juiste grondkwaliteit te verkrijgen.

Bouwrijp maken van bouwgrond

Als bouwer moet je altijd vragen naar een bouwrijpe kavel. De bouwkavel moet dusdanig geprepareerd en in orde zijn, dat direct begonnen kan worden met bouwen.

 • Wat houdt dat eigenlijk precies in ‘het bouwrijp maken van bouwgrond?’
 • Met welke kosten dien ik rekening te houden?

Dit alles leest u  hier terug op deze pagina. Hiermee voorkomt u dat voor verrassingen komt te staan voorafgaand aan het bouwproces.

Wat is het bouwrijp maken van bouwgrond?

Het bouwrijp maken van grond is het proces waarbij een stuk land geschikt wordt gemaakt voor bebouwing, zoals huizen, bedrijfspanden, wegen en andere infrastructuur.

Tijdens dit proces worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het verwijderen van oude fundamenten en het egaliseren van de grond. Ook worden er voorzieningen getroffen voor riolering, water, gas, elektriciteit en internet.

Het bouwrijp maken van de grond gebeurt voor aanvang van het bouwen van een nieuwe woning of bij de aanleg van een nieuwe weg.

schroefpalen boren bij Rowecobouw

De locatie wordt eerst vrij gemaakt van obstakels die de start van de werkzaamheden in de weg kunnen staan.

Denk hierbij aan kabels, leidingen en evt. verhardingen in de grond. Maar ook begroeiing of verontreinigingen in de bodem.

Bij het bouwrijp maken van bouwgrond wordt:

 • Grond opgehoopt.
 • Grond kwalitatief verbeterd.
 • Grond verwijderd.
 • Wildgroei verwijderd (struikgewas en bomen etc..).
 • Oude bouwplaatsen gesloopt en afgevoerd.
 • Bouwterreinen vlak afgewerkt.

 

Waarom is het bouwrijp maken van grond belangrijk?

Het bouwrijp maken van grond is een cruciaal onderdeel van het bouwproces, omdat het de basis vormt voor het succes van een bouwproject.

Als de grond niet goed bouwrijp is gemaakt, kan dit later problemen veroorzaken, zoals verzakkingen of wateroverlast.

Bovendien is het bouwrijp maken van de grond essentieel voor de veiligheid van toekomstige bewoners en gebruikers van de infrastructuur.

Voordelen van het bouwrijp maken van grond

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het bouwrijp maken van grond.

 1. Ten eerste zorgt het voor een stabielere grond, wat verzakkingen en andere problemen in de toekomst voorkomt.
 2. Daarnaast maakt het bouwrijp maken het ook mogelijk om de juiste infrastructuur aan te leggen, wat de bereikbaarheid van het gebied vergroot. Hierdoor wordt het voor bewoners makkelijker om zich te verplaatsen.
 3. Een ander voordeel van het bouwrijp maken van de grond is dat het de waarde van het gebied kan verhogen. Door de juiste voorzieningen aan te leggen en de grond bouwgeschikt te maken, wordt het gebied aantrekkelijker voor investeerders en bewoners. Hierdoor kan de waarde van de grond stijgen en wordt het interessanter om in het gebied te investeren.

Wat zijn de kosten voor het bouwrijp maken van bouwgrond per m2?

Er zijn een aantal belangrijke kostenposten waar u rekening mee dient te houden als de bouwgrond bouwrijp gemaakt dient te worden.

 • Ophogen van het terrein (incl. eventuele voorbelasting)
 • Drainagesysteem
 • Roeren. Dit is het verwijderen van de bovenste toplaag groen, saneren van de vervuilde bodem.
 • Aanleggen van riolering onder de grond + eventuele onderheiing
 • Aanleggen van tijdelijke wegen, zodat er gebouwd kan worden
 • Realiseren van een waterberging en bijbehorende gangen

De kosten voor bovengenoemde activiteiten zijn afhankelijk van de locatie waar u wilt gaan bouwen.

Neem contact op