Bouwrijp maken van bouwgrond

Als bouwer moet je altijd vragen naar een bouwrijpe kavel. De bouwkavel moet dusdanig geprepareerd en in orde zijn, dat direct begonnen kan worden met bouwen. Wat houdt dat eigenlijk precies in ‘het bouwrijp maken van bouwgrond?’ en met welke kosten dien ik rekening te houden?

Dit alles leest u terug op deze pagina. Hiermee voorkomt u dat voor verrassingen komt te staan voorafgaand aan het bouwproces.

Wat is het bouwrijp maken van bouwgrond?

Het bouwrijp maken van grond is het bewerken van het maaiveld voordat er gebouwd gaat worden. Het bouwrijp maken van de grond gebeurt voor aanvang van het bouwen van een nieuwe woning of bij de aanleg van een nieuwe weg.

schroefpalen boren bij Rowecobouw

Bij het bouwrijp maken van bouwgrond wordt:

 • Grond opgehoopt
 • Grond kwalitatief verbeterd
 • Grond verwijderd
 • Wildgroei verwijderd (struikgewas en bomen etc..)
 • Oude bouwplaatsen gesloopt en afgevoerd
 • Bouwterreinen vlak afgewerkt

Wat zijn de kosten voor het bouwrijp maken van bouwgrond per m2?

Er zijn een aantal belangrijke kostenposten waar u rekening mee dient te houden als de bouwgrond bouwrijp gemaakt dient te worden.

 • Ophogen van het terrein (incl. eventuele voorbelasting)
 • Drainagesysteem
 • Roeren. Dit is het verwijderen van de bovenste toplaag groen, saneren van de vervuilde bodem.
 • Aanleggen van riolering onder de grond + eventuele onderheiing
 • Aanleggen van tijdelijke wegen, zodat er gebouwd kan worden
 • Realiseren van een waterberging en bijbehorende gangen

De kosten voor bovengenoemde activiteiten zijn afhankelijk van de locatie waar u wilt gaan bouwen.

Neem contact op