Bouwkavels Best Seinheuvel

Zes nieuwe bouwkavels in de gemeente Best (Seinheuvel) medio 2020

Een samenwerking tussen de gemeente Best en de organisatie Ruimte voor ruimte maakte dit mogelijk.

Hiervoor werd deze locatie gebruikt door boeren en hun agrarische werkzaamheden. Dit jaar wordt deze ruimte beschikbaar gesteld om woningen te laten bouwen.

best seinheuvel bouwkavels

Waar vinden we de bouwkavels Best Seinheuvel?

Genoeg ruimte beschikbaar voor de bouwers

Voor de geïnteresseerden zal er genoeg ruimte beschikbaar komen om te gaan bouwen. Per kavel zal er ongeveer 900 vierkante meter beschikbaar worden gesteld.

Voorwaarde is wel dat de nieuw te bouwen huizen enigszins aansluiten bij de bestaande bebouwing in de directe omgeving.

Verkoop van de kavels via Ruimte voor Ruimte

Omdat de bestaande agrarische bedrijven zijn afgekocht met provinciegelden en de bouwkavels op een speciale manier zijn verkregen, is Ruimte voor Ruimte de enige partij die de bouwkavels kan verkopen.

De verkoop van de bouwkavels zal plaatsvinden in samenspraak met de gemeente.

Lokale makelaars worden geraadpleegd om de prijzen vast te stellen en daarnaast zal er rekening gehouden worden met het beleid van de gemeente m.b.t. de grondprijzen.

Voor het bouwrijp maken van de bouwkavels zal een relatief lage investering nodig zijn. Dit omdat de infrastructuur (riolering & glasvezel) al aanwezig is op locatie.

Deel van de verkochte kavels vloeit terug in provinciekas

Van elke verkochte bouwkavel zal er 125.000 euro terug in de provinciekas vloeien. Met het afkopen van het stuk grond van de boeren wordt leegstand van stallen voorkomen en op deze manier worden ook oneigenlijke praktijken voorkomen aldus Wim van de Kerkhof, directeur van Ruimte voor Ruimte.

Wilt u meer informatie over dit bouwkavelproject?

 

bouwkavel seinheuvel ruimte voor ruimte

Woon jij binnenkort in een Rowecobouw woning net zoals deze mensen?

gerealiseerde woning van Rowecobouw

Ons model RW22 opgeleverd in Hendrik Ido Ambacht

Zie hier de video's en foto's

gerealiseerde woning van Rowecobouw

Ons model RW03 opgeleverd in Dinteloord

Zie hier de video's en foto's

gerealiseerde woning van Rowecobouw

Ons model opgeleverd in Breda

Zie hier de video's en foto's

gerealiseerde woning van Rowecobouw

Ons model Bungalow opgeleverd in Oosterhout

Zie hier de video's en foto's.