Informatie en advies? Bel: 076-542 36 55

Informatie en advies? Bel: 076-542 36 55

 

Bouwkavel kopen en dan..?

U wilt een eigen huis laten bouwen. Fantastisch! Dan gaan we u meenemen in dit volledige traject van start (op zoek naar een bouwkavel) tot finish (uw eigen huis is gebouwd en ingericht, tijd voor een glaasje bubbels!).

Op deze pagina gaan we u achtereenvolgens uitleggen:

 1. Wat een bouwkavel nou precies is.
 2. Waar u op moet letten bij de aanschaf van een bouwkavel.
 3. Hoe u achter de ‘grondgesteldheid van een kavel’ komt.

Stuk voor stuk belangrijke informatie voordat er kan worden nagedacht over de vervolgstappen in het bouwproces.

Heeft u al bouwgrond gevonden en is de locatie al bekend? Stuur uw gegevens en ideeën naar ons op door op de onderstaande contact button te klikken.

Neem contact op

Wat is een bouwkavel?

Een bouwkavel is een stuk grond (kavel), waarop volgens het bestemmingsplan van de gemeente huizen of bedrijfspanden mogen worden gebouwd. Kavels worden vaak verkocht aan eigenaren die 1 woning of 1 bedrijfspand willen (laten) bouwen.

Voor een compleet overzicht aan bouwkavels verwijzen we u graag door naar onze overzichtspagina met nieuwbouwmogelijkheden in Noord Brabant.

schroefpalen boren bij Rowecobouw buiten

 

Door wie worden bouwkavels verkocht?

Bouwkavels worden verkocht door projectontwikkelaars of gemeenten. wat we nu heel veel zien is dat er op meerdere plaatsen wachtlijsten ontstaan door het tekort aan bouwkavels. Soms worden de kavels alleen toegewezen aan mensen die zelf al in de desbetreffende gemeente wonen of er vindt een loting plaats. Er zijn ook gevallen bekend waarbij de bouwkavels via dagbladen of advertenties worden verkocht aan particulieren.

 

Wat zijn de bijkomende kosten van een bouwkavel kosten koper?

Naast de kosten voor de bouwgrond zijn er ook nog andere bijkomende kosten waar u rekening mee dient te houden. De belangrijkste kostenpost is de overdrachtsbelasting. Dit is over het algemeen 6% van de prijs van de grond. Wanneer de gemeente de grond al heeft klaargemaakt, dan betaalt u 21% BTW over de koopsom in plaats van de eerder genoemde overdrachtsbelasting. 

Wanneer de grond klaar is om te bouwen, dan wordt er riolering aangelegd en wordt het elektriciteitsnetwerk aangelegd. Daarnaast betaalt u ook voor de zogenaamde ‘eigendomsakte’. Een notaris rekent hier normaal gesproken 1,5 a 2% van de koopsom voor.

 

Waar moet ik op letten bij de aankoop van een bouwkavel?

Er zijn een aantal belangrijke punten waar u zeker even bij stil moet staan voordat u een bouwkavel gaat kopen. Kavels hebben namelijk altijd een bestemming.

 1. Op wat voor bestemming rust de kavel?
 2. Zit er een schoongrondverklaring bij? Is het bouwkavel ‘bouwrijp’?
 3. Hoe is de grondgesteldheid van het bouwkavel?

 

Op wat voor bestemming rust de kavel?

 • Woonbestemming
 • Werkbestemming
 • Woonwerkbestemming
 • Agrarische bestemming

 

Wat is een woonbestemming?

Een woonbestemming is een object of een perceel die ingericht kan worden om er te wonen. De overheid stelt van tevoren een plan op waar wij als burgers samen met de overheid ons aan moeten houden.

Betreft het een woonbestemming. Geweldig! Dit betekent dat u er mag bouwen.

vrijstaande woning opgeleverd door Rowecobouw in Dongen

Wat is een werkbestemming?

Een werkbestemming, ook wel bedrijfsbestemming genoemd, is een door de overheid opgesteld plan, waar bedrijven zich mogen vestigen.

 

Wat is een woon-werkbestemming?

U zult het al raden. Een woon-werkbestemming is een combinatie van beide vormen die hierboven worden genoemd. Wat u veelal ziet is dat de bovenverdieping wordt gebruikt als woonruimte en de benedenverdieping wordt gebruikt als kantoor.

 

Wat is een agrarische bestemming?

Een agrarische bestemming is een bestemming die uitsluitend gebruikt dient te worden voor agrarische doeleinden. Hierbij valt te denken aan melkveehouderijen of akkerbouwbedrijven.

 

Zit er een schoongrondverklaring bij? Is het bouwkavel ‘bouwrijp’?

Vaak wordt er alleen gebouwd door woningbouwers op een bouwrijpe grond. Belangrijk is dat er bij het bouwkavel een schoongrondverklaring zit.

 

Wat is een ‘schoongrondverklaring’?    

De term schoongrondverklaring kent inmiddels, onder de vakmensen ook al meerdere varianten. Tegenwoordig wordt een schoongrondverklaring in 1 adem genoemd met  ‘verkennend bodemonderzoek’ of ‘partijkeuring’. We zetten hieronder alle termen voor u op een rij.

Een ‘schoongrondverklaring’ is een juridische verklaring waaruit blijkt dat de grond waarop gebouwd gaat worden niet verontreinigd is. Het gaat het hierbij om dat de bodem niet verontreinigd is met de stoffen die worden benoemd in de ‘leidraad bodemsanering’Voordat men begint met het bouwen op ene kavel moet ervoor worden gezorgd dat de grond ‘bouwrijp’  wordt gemaakt. Het maaiveld wordt bewerkt. Tijdens deze werkzaamheden kan bijvoorbeeld de grond worden opgehoogd.

Een verkennend bodemonderzoek is nodig en wordt uitgevoerd op basis van NEN5740. Bij de aankoop van een nieuwe woning komt het geregeld voor dat de nieuwe bewoners een dergelijk onderzoek wensen. Als zij het vermoeden hebben dat de bodem vervuild is op hun perceel, dan is een bodemonderzoek zeer zeker wenselijk.

Daarnaast is er ook nog de term ‘partijkeuring’. Dit wordt ook wel ‘AP04’ genoemd. Als u een huis wilt laten bouwen met een kelder eronder, die hetzelfde oppervlak heeft als het huis, dan moet er grond worden afgegraven. Als de bodem niet ernstig is verontreinigd en u minder dan 50m3 ontgraaft, dan is er verder geen goedkeuring nodig van het zogeheten ‘bevoegd gezag’. Als u gaat ontgraven dient dit wel te worden gemeld bij het bevoegd gezag. Met het bevoegd gezag wordt de gemeente of provincie bedoeld.

 

Wat te doen als de grond wel verontreinigd is? 

Als blijkt dat de grond waar u op wilt gaan bouwen verontreinigd is, dan dient er te worden gesaneerd. Een milieu adviesbureau zal vervolgens bepalen of de grond kan worden gereinigd. Als blijkt dat de grond niet kan worden gereinigd, dan wordt wordt de grond opgeslagen in een depot.

Vervolgens zal door middel van een AP04 de mate van vervuiling van de grond moeten worden vastgesteld. Als de grond echt niet meer kan worden gereinigd, dan wordt de grond naar de stortplaats afgevoerd.

Het storten van grond mag volgens het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) alleen in de volgende gevallen:

 1. De grond kan niet worden hergebruikt als bodem of in een werk (dit is het geval met licht verontreinigde grond)
 2. De grond niet door een erkende reinigingsinstallatie kan worden gereinigd tot grond dat nuttig toepasbaar is (dit is het geval bij ernstig verontreinigde grond)

 

Hoe is de grondgesteldheid van het bouwkavel?

Hoe komt u achter de grondgesteldheid van het bouwkavel waar u op wilt gaan bouwen? Het antwoord daarop is door een sondering uit te laten voeren.

Wat is een sondering? Een sondering is het meten van het draagvermogen van de grond, door een staaf met kegelvormige punt met een tophoek van 60 graden (sondeerconus) de grond in te drukken.

Deze sondeerconus wordt met een constante snelheid van 2 centimeter per seconde in de grond gedrukt. Sonderingen worden uitgevoerd door een sondeerwagen. Dit is vaak een voertuig op rupsbanden of een stevige 6×6 vrachtwagen. In deze wagen staat een hydraulische pers die de sondeerconus de grond in drukt.

sondering

Door sonderingen uit te voeren op uw kavel meten we hoe de druk en de kleefkracht zijn zodat onze constructeurs kunnen berekenen of er:

 1. Grondverbetering nodig is
 2. Stalenbuispalen nodig zijn
 3. Heipalen nodig zijn
 4. Schroefpalen nodig zijn

Neem contact op

 

Welke vervolgstappen neem ik nadat het bouwkavel alle keuringen heeft doorstaan? 

Zodra bekend is waar u wilt bouwen zal in overleg met Rowecobouw gekeken worden naar uw bouwwensen en wordt u vrijblijvend geïnformeerd over de haalbaarheid van de bouw van uw eigen vrijstaande woning.

 

Hoe regel ik de aanvraag voor het initiatiefplan? 

De aanvraag van het initiatief plan zal voor u ontzorgd worden door Rowecobouw. Gemiddeld bedraagt de behandeltijd van het initiatiefplan 6 weken! 

 

Hoe regel ik de aanvraag voor een bouwvergunning? 

De aanvraag van de bouwvergunning zal voor u volledig worden ontzorgd door Rowecobouw. De behandeltijd van de bouwvergunning is 8 weken. Zodra deze goed gekeurd is door uw gemeente zal er nog 4 weken bezwaar gemaakt kunnen worden door eventuele omwonende.

 

Hoe kan ik de bouwaanvraag zo snel mogelijk laten verlopen? 

U kunt zorgen dat de bouwaanvraag zo snel mogelijk verloopt door:

 1. Een bouwkavel te kopen en de bouwlocatie naar ons door te geven
 2. Ervoor te zorgen dat uw financiering al rond is.
 3. Aan te geven wanneer u wilt gaan bouwen.
 4. Aan te geven in welk stijl u de woning wilt laten ontwikkelen.
 5. Uw algemene gegevens toe te zenden naar:   ✉ info@rowecobouw.nl
 6. Telefonisch contact met ons op te nemen via:  ☏ 076-542 36 55

 

Hoe kan ik een gedetailleerde technische omschrijving ontvangen? 

Naar aanleiding van uw contact met ons kantoor zullen wij uw wensen verder verwerken in ons standaard technisch bestek. Geen een huis is namelijk hetzelfde. Roweco maakt altijd iets op maat voor u. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

 

Welke duurzame materialen zijn standaard opgenomen bij Rowecobouw en zitten in de basisprijs? 

De volgende duurzame materialen zijn standaard opgenomen bij rowecobouw:

 • Kunststofkozijnwerken en kunststof dakgoten zijn standaard opgenomen. Hierdoor is uw woning onderhoudsvrij aan de buitenzijden
 • Zonnepanelen
 • Warmtepomp

 

Fase 1 zit er bijna op. Heeft u ons artikel over het zelf bouwen van een woning al doorgenomen?  Nu u een beeld heeft van het bouwprogramma van eisen en de bouwkavels, is het belangrijk dat we nu gaan kijken naar een van de belangrijkste aspecten bij het laten bouwen van een woning. De kosten van het laten bouwen van een woning.

Wanneer u dit artikel heeft gelezen, dan heeft u een goed beeld van de stappen die u dient te nemen in de 1e fase van het bouwproces.

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This